LP/2020/234 Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 24444/2020/120
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/234
Dátum začiatku MPK: 25.06.2020
Dátum konca MPK: 15.07.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 25.06.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)