LP/2020/233 Správa o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 05341/2020-OĽPR-26
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/233
Dátum začiatku MPK: 24.06.2020
Dátum konca MPK: 07.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 07.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)