LP/2020/231 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-34-40/2020-OMPV
Podnet: Čl. 119 písm. o) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časová tieseň spôsobená koordináciou údajov so zahraničnými partnermi.
Posledná zmena: 30.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/231
Dátum začiatku MPK: 23.06.2020
Dátum konca MPK: 29.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.06.2020
Ukončenie štádia: 23.06.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.06.2020
Ukončenie štádia: 29.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)