LP/2020/23 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č.....2019 Z. z. o riadení projektov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 004413/2020/oLVPA-1
Podnet: § 31 písm. b)
d) a k) a § 24 ods. 1 písm. j) zákona č. 95/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/23
Dátum začiatku MPK: 22.01.2020
Dátum konca MPK: 11.02.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.01.2020
Ukončenie štádia: 22.01.2020
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.01.2020
Ukončenie štádia: 11.02.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia: 14.04.2020
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.04.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)