LP/2020/228 Správa o činnosti zdravotnej poisťovne za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2/VK-M/2020
Podnet: § 15 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 581/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Zodpovedný predkladateľ: Kultan, Martin, Ing.
Ďalší predkladatelia: Faktor, Marian, Mgr. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/228

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia: 22.06.2020
Vlastník aktivity: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)