LP/2020/223 Návrh na úhradu priebežných výdavkov súvisiacich s vykonávaním úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie v marginalizovaných rómskych komunitách v územnej pôsobnosti okresného úradu Spišská Nová Ves

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/004989
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: (z dôvodu urýchlenia vyplatenia náhrad výdavkov dotknutým subjektom)
Posledná zmena: 29.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/223
Dátum začiatku MPK: 22.06.2020
Dátum konca MPK: 26.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia: 22.06.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia: 26.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)