LP/2020/219 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o zamedzení dvojitému zdaneniu v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/012216/2020-724
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/219
Dátum začiatku MPK: 18.06.2020
Dátum konca MPK: 08.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.06.2020
Ukončenie štádia: 18.06.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.06.2020
Ukončenie štádia: 08.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.07.2020
Ukončenie štádia: 28.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 12.08.2020
Ukončenie štádia: 24.08.2020
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 24.08.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Vyhodnotenie výsledku rokovania (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)