LP/2020/217 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 8458/2020-410
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: naliehavosť v termíne prevzatia právne záväzného aktu Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorým je 30. jún 2020 ustanovený smernicou 2020/432
Posledná zmena: 15.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/217
Dátum začiatku MPK: 16.06.2020
Dátum konca MPK: 24.06.2020
Novelizované predpisy: 50/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia: 16.06.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)