LP/2020/215 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 8238/2020-410
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: potreba realizácie opatrení na riešenie mimoriadnej situácie v oblasti zásobovania škôl a školských zariadení školským mliekom a mliečnymi výrobkami alebo školským ovocím a zeleninou pre deti alebo žiakov v rámci školského programu
Posledná zmena: 15.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/215
Dátum začiatku MPK: 15.06.2020
Dátum konca MPK: 23.06.2020
Novelizované predpisy: 200/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.06.2020
Ukončenie štádia: 15.06.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.06.2020
Ukončenie štádia: 23.06.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)