LP/2020/212 Záverečná správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 14426/2020-M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 357 z 22. augusta 2018
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/212
Dátum začiatku MPK: 15.06.2020
Dátum konca MPK: 26.06.2020
Dátum ukončenia procesu: 20.10.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.06.2020
Ukončenie štádia: 15.06.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.06.2020
Ukončenie štádia: 26.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.06.2020
Ukončenie štádia: 12.08.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 20.10.2020
Ukončenie štádia: 20.10.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.08.2020
Ukončenie štádia: 20.10.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.10.2020
Ukončenie štádia: 20.10.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)