LP/2020/211 Správa za rok 2019 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5/2020-OSPO
Podnet: § 3 ods. 3 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Zodpovedný predkladateľ: Varšo, Ján, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/211
Dátum začiatku MPK: 15.06.2020
Dátum konca MPK: 26.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: 12.06.2020
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.06.2020
Ukončenie štádia: 26.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)