LP/2020/21 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 17579/2020-110
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/21
Dátum začiatku MPK: 28.01.2020
Dátum konca MPK: 17.02.2020
Dátum ukončenia procesu: 24.04.2020
Novelizované predpisy: 25/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.01.2020
Ukončenie štádia: 28.01.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.01.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.02.2020
Ukončenie štádia: 25.02.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Začiatok štádia: 25.02.2020
Ukončenie štádia: 24.04.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.02.2020
Ukončenie štádia: 24.04.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.04.2020
Ukončenie štádia: 24.04.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 24.04.2020
Ukončenie štádia: 24.04.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)