LP/2020/209 Návrhu na prípravu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky a Obrannej stratégie Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 050025/2020-OBEP-10
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Ďalší predkladatelia: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/209
Dátum začiatku MPK: 15.06.2020
Dátum konca MPK: 29.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: 15.06.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.06.2020
Ukončenie štádia: 29.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.06.2020
Ukončenie štádia: 01.07.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)