LP/2020/208 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o prístavných zberných zariadeniach
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 07566/2020/SVD/43169-M
Podnet: Na základe úlohy B.20. z uznesenia vlády SR č. 491/2019
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/208
Dátum začiatku MPK: 12.06.2020
Dátum konca MPK: 02.07.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: 12.06.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: 02.07.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)