LP/2020/207 Informácia o priebežnom plnení odporúčaní vyplývajúcich z partnerského hodnotenia Výboru OECD pre rozvojovú pomoc

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 052918/2020-ORPO-1
Podnet: uznesenie vlády SR č. 330/2019 zo dňa 3.7.2019
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na informatívny charakter materiálu si uplatňujeme zjednodušený postup v zmysle čl. 10 ods. 7 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR.
Posledná zmena: 19.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/207
Dátum začiatku MPK: 12.06.2020
Dátum konca MPK: 18.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia: 11.06.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: 18.06.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)