LP/2020/205 Zmena Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020, verzia 5.0

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 8068/2020-631
Podnet: iniciatívny podnet
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené MPK z dôvodu predloženia materiálu na Európsku komisiu v termíne do 30.06.2020
Posledná zmena: 22.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/205
Dátum začiatku MPK: 11.06.2020
Dátum konca MPK: 19.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia: 11.06.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia: 19.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.06.2020
Ukončenie štádia: 22.06.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)