LP/2020/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2020 č. MF/015393/2020-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
Legislatívna oblasť: Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/009257/2020-731
Podnet: Transpozícia právnych predpisov Európskej únie
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/201
Dátum začiatku MPK: 12.06.2020
Dátum konca MPK: 02.07.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia: 12.06.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: 02.07.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 24.08.2020
Začiatok štádia: 24.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)