LP/2020/199 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Bankové a finančné inštitúcie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/007822/2020-632
Podnet: Transpozícia právnych predpisov Európskej únie
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/199
Dátum začiatku MPK: 11.06.2020
Dátum konca MPK: 01.07.2020
Novelizované predpisy: 566/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

429/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

483/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

492/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

39/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.06.2020
Ukončenie štádia: 11.06.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia: 01.07.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.07.2020
Ukončenie štádia: 13.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.08.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia: 31.08.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.08.2020
Ukončenie štádia: 31.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)