LP/2020/198 Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 052923/2020-ORPO-1
Podnet: § 3 ods. 4 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/198
Dátum začiatku MPK: 11.06.2020
Dátum konca MPK: 24.06.2020
Dátum ukončenia procesu: 30.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.06.2020
Ukončenie štádia: 11.06.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 26.06.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 26.06.2020
Ukončenie štádia: 30.03.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.06.2020
Ukončenie štádia: 30.03.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.03.2021
Ukončenie štádia: 30.03.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)