LP/2020/196 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 6076/2020-9.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/196
Dátum začiatku MPK: 10.06.2020
Dátum konca MPK: 30.06.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.06.2020
Ukončenie štádia: 10.06.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.06.2020
Ukončenie štádia: 30.06.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.07.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia: 01.12.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: 01.12.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia: