LP/2020/192 Návrh Štatútu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 6520/2020/oLVPA-1
Podnet: Úloha č. C.3. z uznesenia vlády Slovenskej republiky z 11. mája 2020 č. 282
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/192
Dátum začiatku MPK: 05.06.2020
Dátum konca MPK: 18.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.06.2020
Ukončenie štádia: 05.06.2020
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.06.2020
Ukončenie štádia: 18.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.06.2020
Ukončenie štádia: 25.06.2020
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 30.06.2020
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.06.2020
Ukončenie štádia: 01.07.2020
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.07.2020
Ukončenie štádia: 01.07.2020
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 01.07.2020
Ukončenie štádia: 01.07.2020
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)