LP/2020/191 Aktualizácia rámcovej pozície SR k novým prvkom revidovaného návrhu viacročného finančného rámca 2021 – 2027, vrátane Nástroja EÚ pre budúce generácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 004920/2020-EKOP-249
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Ďalší predkladatelia: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba schválenia Aktualizovanej rámcovej pozície SR k novým prvkom revidovaného návrhu viacročného finančného rámca 2021 - 2027, vrátane Nástroja EÚ pre budúce generácie vládou SR pred rokovaním Európskej rady dňa 19. 6. 2020.
Posledná zmena: 11.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/191
Dátum začiatku MPK: 04.06.2020
Dátum konca MPK: 10.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.06.2020
Ukončenie štádia: 04.06.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.06.2020
Ukončenie štádia: 10.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)