LP/2020/190 Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S10675-2020-OZZAP
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 360
úloha B1
z 3. júla 2013
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/190
Dátum začiatku MPK: 04.06.2020
Dátum konca MPK: 17.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.06.2020
Ukončenie štádia: 04.06.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.06.2020
Ukončenie štádia: 17.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.06.2020
Ukončenie štádia: 23.06.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)