LP/2020/182 Návrh na zmenu úlohy D.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 979 z 10. októbra 2001 k návrhu odpovede vlády SR na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) z druhej periodickej návštevy Slovenska uskutočnenej 9. až 18. októbra 2000 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 650 z 2. decembra 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/004679
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/182
Dátum začiatku MPK: 02.06.2020
Dátum konca MPK: 15.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.06.2020
Ukončenie štádia: 02.06.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.06.2020
Ukončenie štádia: 15.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia: 06.07.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)