LP/2020/180 Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 063978/2020-ANAP-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/180
Dátum začiatku MPK: 01.06.2020
Dátum konca MPK: 12.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.06.2020
Ukončenie štádia: 01.06.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.06.2020
Ukončenie štádia: 12.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.06.2020
Ukončenie štádia: 15.06.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.06.2020
Ukončenie štádia: 07.07.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)