LP/2020/179 Návrh na úhradu príspevku na spolufinancovanie spoločných projektov Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 2021-2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 051154/2020-OMEO-0001
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/179
Dátum začiatku MPK: 02.06.2020
Dátum konca MPK: 15.06.2020
Dátum ukončenia procesu: 02.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.06.2020
Ukončenie štádia: 02.06.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.06.2020
Ukončenie štádia: 15.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia: 02.07.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 02.07.2020
Ukončenie štádia: 02.07.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.07.2020
Ukončenie štádia: 02.07.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 02.07.2020
Ukončenie štádia: 02.07.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)