LP/2020/171 Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: Z029921-2020
Podnet: Na základe uznesenia vlády č.468/2017 úloha B.2
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/171
Dátum začiatku MPK: 29.05.2020
Dátum konca MPK: 11.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.05.2020
Ukončenie štádia: 29.05.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.05.2020
Ukončenie štádia: 11.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)