LP/2020/17 Návrh na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2020/7992:1-A1110
Podnet: § 105 ods. 3 v spojení s § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/17
Dátum začiatku MPK: 21.02.2020
Dátum konca MPK: 05.03.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.01.2020
Ukončenie štádia: 21.02.2020
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.02.2020
Ukončenie štádia: 05.03.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)