LP/2020/169 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďal
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OBL-178 - 3/2019
Podnet: Bod B.18. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 469 z 10. októbra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: transpozičné záväzky
Posledná zmena: 15.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/169
Dátum začiatku MPK: 28.05.2020
Dátum konca MPK: 05.06.2020
Novelizované predpisy: 323/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

297/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

455/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

431/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

272/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.05.2020
Ukončenie štádia: 28.05.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.05.2020
Ukončenie štádia: 05.06.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)