LP/2020/166 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7365/2020-410
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Transpozícia vykonávacej smernice (EÚ) 2020/177.
Posledná zmena: 09.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/166
Dátum začiatku MPK: 29.05.2020
Dátum konca MPK: 08.06.2020
Novelizované predpisy: 57/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.05.2020
Ukončenie štádia: 29.05.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.05.2020
Ukončenie štádia: 08.06.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)