LP/2020/160 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatn
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 14584/2020/SCDPK/63335-M
Podnet: § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/160
Dátum začiatku MPK: 26.05.2020
Dátum konca MPK: 15.06.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.05.2020
Ukončenie štádia: 26.05.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.05.2020
Ukončenie štádia: 15.06.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)