LP/2020/159 Návrh na zmenu Štatútu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 23175/2020/100
Podnet: Úloha C.5. uznesenia vlády č. 282 z 11. mája 2020
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/159
Dátum začiatku MPK: 29.05.2020
Dátum konca MPK: 11.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.05.2020
Ukončenie štádia: 29.05.2020
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.05.2020
Ukončenie štádia: 11.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)