LP/2020/158 Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o metodike analýzy zmesového odpadu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 7966/2020-9.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/158
Dátum začiatku MPK: 26.05.2020
Dátum konca MPK: 15.06.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.05.2020
Ukončenie štádia: 26.05.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.05.2020
Ukončenie štádia: 15.06.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia: 23.07.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)