LP/2020/157 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 07566/2020/SVD/37359-M
Podnet: Na základe úlohy B.21. z uznesenia vlády SR č. 491/2019
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/157
Dátum začiatku MPK: 20.05.2020
Dátum konca MPK: 09.06.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.05.2020
Ukončenie štádia: 20.05.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.05.2020
Ukončenie štádia: 09.06.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.06.2020
Ukončenie štádia: 30.06.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 30.06.2020
Ukončenie štádia: 21.09.2020
Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia: 21.09.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.06.2020
Ukončenie štádia: 28.09.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)