LP/2020/157 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 07566/2020/SVD/37359-M
Podnet: Na základe úlohy B.21. z uznesenia vlády SR č. 491/2019
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/157
Dátum začiatku MPK: 20.05.2020
Dátum konca MPK: 09.06.2020
Novelizované predpisy: 435/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.05.2020
Ukončenie štádia: 20.05.2020
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 20.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 20.05.2020
Ukončenie štádia: 09.06.2020