LP/2020/154 „Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2019"

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 4214/2020-4.3
Podnet: § 19 ods. 11 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Ďalší predkladatelia: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu urýchlenia úhrady výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce dotknutým subjektom.
Posledná zmena: 04.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/154
Dátum začiatku MPK: 15.05.2020
Dátum konca MPK: 21.05.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.05.2020
Ukončenie štádia: 14.05.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.05.2020
Ukončenie štádia: 21.05.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.05.2020
Ukončenie štádia: 04.06.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)