LP/2020/152 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 16336/2020/SŽDD/36376
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/152
Dátum začiatku MPK: 14.05.2020
Dátum konca MPK: 03.06.2020
Novelizované predpisy: 513/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.05.2020
Ukončenie štádia: 14.05.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.05.2020
Ukončenie štádia: 03.06.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)