LP/2020/150 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: S07055-2020-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/150
Dátum začiatku MPK: 12.05.2020
Dátum konca MPK: 01.06.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.05.2020
Ukončenie štádia: 12.05.2020
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 12.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 12.05.2020
Ukončenie štádia: 01.06.2020