LP/2020/149 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 15337/2020/SCDPK/48658-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/149
Dátum začiatku MPK: 12.05.2020
Dátum konca MPK: 01.06.2020
Novelizované predpisy: 475/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 12.05.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.05.2020
Ukončenie štádia: 01.06.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.06.2020
Ukončenie štádia: 22.06.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: