LP/2020/145 Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky v oblasti vzdelávania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2020-11530:1-A1510
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/145
Dátum začiatku MPK: 27.05.2020
Dátum konca MPK: 16.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.05.2020
Ukončenie štádia: 27.05.2020
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.05.2020
Ukončenie štádia: 16.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)