LP/2020/138 Správa o plnení Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2016 - 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 18598/2020/13
Podnet: úloha B.3. uznesenia vlády SR č. 5/2016 z 13. januára 2016
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/138
Dátum začiatku MPK: 04.05.2020
Dátum konca MPK: 18.05.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia: 18.05.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)