LP/2020/137 Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných skutočností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Medzinárodné právo
Správne právo
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 00660/2020/ORD-014
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Konečný, Roman, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/137
Dátum začiatku MPK: 30.04.2020
Dátum konca MPK: 15.05.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.04.2020
Ukončenie štádia: 30.04.2020
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.04.2020
Ukončenie štádia: 15.05.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)