LP/2020/132 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálového transferu poskytnutého Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6135/2020-8.1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/132
Dátum začiatku MPK: 29.04.2020
Dátum konca MPK: 14.05.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.04.2020
Ukončenie štádia: 29.04.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.04.2020
Ukončenie štádia: 14.05.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)