LP/2020/13 Program podpory Digitálnej koalície do roku 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 004169/2020/OPRP-1
Podnet: Úloha B.1. uznesenia vlády SR č. 337 z 3. júla 2019
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/13
Dátum začiatku MPK: 17.01.2020
Dátum konca MPK: 30.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.01.2020
Ukončenie štádia: 17.01.2020
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.01.2020
Ukončenie štádia: 30.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)