LP/2020/129 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Kuchyňa – rekonštrukcia prevádzkových plôch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: ÚSMŠ-21-8/2020
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 500 zo 14. októbra 2019
bod C.12.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/129
Dátum začiatku MPK: 30.04.2020
Dátum konca MPK: 15.05.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.04.2020
Ukončenie štádia: 30.04.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.04.2020
Ukončenie štádia: 15.05.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)