LP/2020/128 Informácia o priebehu a výsledkoch videokonferencie členov Európskej rady dňa 23. apríla 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 035163/2020-OVZI-22
Podnet: Materiál sa predkladá ako iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/128
Dátum ukončenia procesu: 04.05.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.04.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)