LP/2020/127 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 14751/2020-2062-24044
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/127
Dátum začiatku MPK: 28.04.2020
Dátum konca MPK: 20.05.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.04.2020
Ukončenie štádia: 28.04.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.04.2020
Ukončenie štádia: 20.05.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.05.2020
Ukončenie štádia: 05.06.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.06.2020
Ukončenie štádia: 05.06.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.06.2020
Ukončenie štádia: 05.06.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 05.06.2020
Ukončenie štádia: 05.06.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.06.2020
Ukončenie štádia: