LP/2020/119 Revízia Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 v nadväznosti na zmeny operačných programov SR pre európske štrukturálne a investičné fondy za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 785/2020/oPLPS-62
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/119
Dátum začiatku MPK: 23.04.2020
Dátum konca MPK: 07.05.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.04.2020
Ukončenie štádia: 23.04.2020
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.04.2020
Ukončenie štádia: 07.05.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.05.2020
Ukončenie štádia: 26.05.2020
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)