LP/2020/112 Správa o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S08832-2020-OVZSaP
Podnet: Na základe uznesenia č. 634/2014 bod B.2
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/112
Dátum začiatku MPK: 09.04.2020
Dátum konca MPK: 24.04.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.04.2020
Ukončenie štádia: 09.04.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.04.2020
Ukončenie štádia: 24.04.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.04.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)