LP/2020/11 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MK-1915/2020-110/1340
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne.
Posledná zmena: 29.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/11
Dátum začiatku MPK: 16.01.2020
Dátum konca MPK: 22.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.01.2020
Ukončenie štádia: 16.01.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.01.2020
Ukončenie štádia: 22.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia: 29.01.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)