LP/2020/106 Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2019 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 26-1/2020/IP-1/OPSOP
Podnet: Na základe úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 633 z 18. decembra 2019 k Zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2020.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/106

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.03.2020
Ukončenie štádia: 30.03.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)